خمام - این ۴ کلمه ؛ حلقه‌ی تکرار اتفاقات ناخوشایند
ویژه
یادداشت سردبیر /

این ۴ کلمه ؛ حلقه‌ی تکرار اتفاقات ناخوشایند

… مشکل همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. این داستان تکرار می‌شود و جاده‌ی مرگ، جان می‌گیرد.

دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۶ KHNA74646

جاده‌ای به‌عنوان یکی‌از محورهای پرتردد به‌شمار می‌رود. محوری به‌عنوان حادثه‌خیز برشمرده می‌شود. محوری که هر هفته آبستن حوادث ناگوار منجر به جراحت یا مرگ بوده و خانواده‌های بسیاری را عزادار نموده. میدان منتهی به این محور نیازمند اصلاح هندسی است. ضعف امکانات امداد و نجات ملموس است. عبور و مرور عابران پیاده و تردد وسایط نقلیه با مشکل مواجه است. فردی در این محور جان می‌بازد و خانواده‌ای ایثارگر اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند اهدا می‌کنند. جلساتی شکل می‌گیرد. وعده‌هایی برای رفع مشکل داده می‌شود. عده‌ای با خانواده‌ی داغدیده دیدار می‌کنند. مشکل همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. این داستان تکرار می‌شود و جاده‌ی مرگ، جان می‌گیرد.

و این داستان تلخ و غم‌انگیز یک محور است. محور «خمام به خشکبیجار» که به جاده‌ی مرگ نام گرفته و زخم باز آن در سالیان اخیر علیرغم وعده‌های متعدد التیام نیافته. محوری که حوادثش دائماً تکرار می‌شود ؛ حلقه‌ی تکرار اتفاقات ناخوشایند.