درباره ما


عنوان پایگاه خبری : خمام نیوز

نشانی اینترنتی : www.khomamnews.ir

زمینه فعالیت : اجتماعی، ورزشی

آدرس پستی : گیلان، خمام، مجتمع تجاری آپادانا، طبقه ۲، واحد ۶
کد پستی : ۴۳۴۱۹۸۴۴۲۳


اولین وب‌سایت خبری شهرستان خمام

تاسیس: ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

شماره ثبت : ۷۷۸۰۰ (صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

مدیرمسوول و صاحب امتیاز : جواد منادی برمچی

موسس و سردبیر : حبیب صابری خمامی


خبرنگاران ثابت :

حبیب صابری

جواد منادی

پویا قربانی