شماره‌های اضطراری


 • اداره‌ی برق : ۳۴۴۲۲۵۱۱ / ۱۲۱
 • اداره‌ی آب : ۳۴۴۲۲۹۲۷ / ۱۲۲
 • اداره آبیاری : ۳۴۴۲۲۳۳۲
 • اداره‌ی گاز : ۱۹۴ / ۳۴۴۲۳۳۳۰
 • اداره‌ی مخابرات : ۲۰۱۱۷
 • خدمات شهری : ۳۴۴۲۳۲۱۱
 • فرمانداری : ۳۴۴۲۲۰۰۷ / ۳۴۴۲۲۰۰۸
 • شبکه بهداشت : ۱۹۰ / ۳۴۴۳۰۳۷۰‬‏
 • واحد تاکسیرانی : ۱۳۳
 • اورژانس : ۱۱۵
 • آتش‌نشانی : ۱۲۵ / ۳۴۴۲۲۲۲۲ / ۳۴۴۲۴۴۴۴
 • پلیس : ۱۱۰
 • پلیس راه : ۱۲۰
 • اورژانس بهزیستی : ۱۲۳
 • کتابخانه : ۳۴۴۲۰۹۸۸
 • تعزیرات : ۱۲۴ / ۱۳۵
 • دادگستری : ۱۲۹
 • راهداری : ۱۴۱
 • هلال احمر : ۱۱۲