روزشمار وعده


روز شمار وعده‌ی مسئولین
۱,۴۹۳ روز گذشت احداث میدان در خروجی شهر خمام
۱,۵۳۰ روز گذشت بهره‌برداری از مخزن هوایی ذخیره آب
۱,۰۹۷ روز گذشت لایروبی شیجان‌رود
۹۴۲ روز گذشت برگزاری جشنواره یخ‌دربهشت
۳۹۶ روز گذشت احداث پل خیابان فرهنگ
۳۹۷ روز گذشت آسفالت بیج تا بیجرودکل، مشکاپشت و ...
۷۶۲ روز گذشت افتتاح کانون پرورش فکری
۲۱۰ روز گذشت بهره‌برداری از مدرسه ضمیری
۳۵۰ روز گذشت ساختمان تجاری-اداری شهرداری
۴۹۷ روز گذشت وصل مجدد تلفن ثابت ۶۰۰ مشترک روستایی
۳۹۷ روز گذشت اصلاح هندسی میدان کمربندی
۳۲ روز گذشت تعریض مسیر خمام به خشکبیجار
۶۲ روز گذشت افتتاح دبیرستان پاسداران
۱۵۵ روز گذشت بهره‌برداری از پل خیابان فرهنگ
۶۴۲ روز گذشت تکمیل پروژه سیتادیوم
۷۶۱ روز گذشت ساماندهی دست‌فروشان
۳۹۶ روز گذشت هوشمندسازی شهر با نصب دوربین‌های نظارتی
۳۲ روز گذشت آسفالت ورودی مرزدشت و خواچکین
۱,۴۳۲ روز گذشت استارت برندسازی با ایجاد پیاده راه
محقق شد فاز اول رفع مشکلات میدان ولیعصر
محقق شد خط کشی خطوط عابر پیاده
محقق شد تکمیل فضای سبز مسکن مهر
محقق شد وعده‌ی شهرستان شدن خمام
محقق شد علمک گذاری گاز در روستای تیسیه
محقق شد تکمیل مزار شهدای خمام
محقق شد جدول‌گذاری و نورپردازی وسط خیابان
محقق شد جمع‌آوری سایبان ایستگاه تیسیه
محقق شد تکمیل لایروبی انهار و اگوهای خمام
محقق شد جدول‌گذاری و نورپردازی مقابل بخشداری
محقق شد تکمیل روکش آسفالت انتهای خیابان بوعلی
محقق شد احداث میدان جدید در مقابل اداره‌ی پست
محقق شد ساخت و جانمایی تندیس دکتر چمساز
محقق شد جانمایی مجدد تندیس دکتر چمساز
محقق شد تکمیل فاز اول از طرح تعریض خیابان اصلی
محقق شد افتتاح پارک جدید و زیباسازی پل
محقق شد رفع مشکل کدورت رنگ آب شهر
محقق شد تکمیل پروژه لوله‌گذاری آبفا
محقق شد اجرای نهضت آسفالت در شهر
محقق شد آغاز عملیات اجرایی محور خمام به خشکبیجار
محقق شد بازگشایی جایگاه سی‌ان‌جی
محقق شد آغاز آسفالت خیابان شهید همت