خمام - شهروندان چه اطلاعاتی از وضعیت مالی شهرداری خمام در اختیار دارند ؟!
ویژه
یادداشت شهروند /

شهروندان چه اطلاعاتی از وضعیت مالی شهرداری خمام در اختیار دارند ؟!

مشروعیت شورا همانطور که شورا نشینان واقفند برگرفته از آرای مردمی بوده، بنابراین نباید شهروندان را بیگانه فرض نمایند، چرا که دانستن حق قانونی مردم است.

دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸ KHNA76464

یکی‌از شهروندان در یادداشت خود به تحقیقات صورت گرفته پیرامون وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری خمام اشاره کرده و با اشاره به اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته آمار و نتایج زیر به دست آمده است، نوشت :

 1. جزییات و مبلغ بودجه شهرداری خمام در سال ۹۷ ؛ نمی‌دانیم.
 2. بدهی‌ها
  1. بدهی به بانک‌ها ؛ نمی‌دانیم.
  2. بدهی به پیمانکاران ؛ نمی‌دانیم.
  3. بدهی متفرقه ؛ نمی‌دانیم.
  4. بدهی در خصوص تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ؛ نمی‌دانیم.
 3. مطالبات شهرداری ؛ نمی‌دانیم.
 4. درآمدها
  1. درآمدهای ناپایدار ناشی از تراکم فروشی و شهر فروشی ؛ نمی‌دانیم.
  2. درآمدهای ناشی از دریافت عوارض ساختمانی ؛ نمی‌دانیم.
  3. درآمد پایدار ؛ نمی‌دانیم.
 5. هزینه و درآمد به ازای شهروند
  1. هزینه سالانه شهرداری به ازای هر شهروند خمامی ؛ نمی‌دانیم.
  2. هزینه سالانه شهرداری به ازای هر خانواده خمامی ؛ نمی‌دانیم.
  3. درآمد سالانه شهرداری به ازای هر شهروند خمامی ؛ نمی‌دانیم.
 

عبدالرضا عبدی در یادداشت خود که در اختیار تحریریه خمام‌نیوز قرار گرفته، ادامه داد : با کمال تاسف باید گفت جواب عنوان این نوشتار «هیچ» است ؛ یعنی یک شهروند خمامی نمی‌داند که در شهرداری و شورای شهر چه می‌گذرد و با بیش‌از یکسال فعالیت شورای پنجم، از طریق پرتال شهرداری خمام نمی‌توان به اطلاعات خاصی دست پیدا کرد.
وی، افزود : مشروعیت شورا همانطور که شورا نشینان واقفند برگرفته از آرای مردمی بوده، بنابراین نباید شهروندان را بیگانه فرض نمایند، چرا که دانستن حق قانونی مردم است.