خمام - به وضعیت سگ‌های خیابانی رسیدگی شود
ویژه
فاقد سرپناه، در محل انباشت زباله‌ها ؛

به وضعیت سگ‌های خیابانی رسیدگی شود

یکی از شهروندان از وضعیت نامناسب سگ‌های خیابانی و بی‌سرپرست در محل انباشت زباله‌های شهرداری گلایه کرد.

سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۱ KHNA64143

یکی از شهروندان از وضعیت نامناسب سگ‌های خیابانی و بی‌سرپرست در محل انباشت زباله‌های شهرداری گلایه کرد.
وی با بیان اینکه این سگ‌ها عموماً از داخل شهر زنده‌گیری و جمع‌آوری شده اما در محل نامناسبی نگهداری می‌شوند، عنوان کرد : اکثر این حیوانات با بیماری‌های پوستی و سوءتغذیه مواجه هستند.
این حامی حیوانات ضمن اشاره به اینکه روزانه در دو نوبت برای غذارسانی به آنها وقت خود را صرف می‌کند، تصریح کرد : قبلاً مشاهده کرده‌ام که گاهاً سگ‌های مذکور زباله‌های عفونی را به دلیل نداشتن غذا خورده‌اند، که در نهایت ضرر بیمار شدن این حیوانات به شهروندان باز می‌گردد.
وی نبود سرپناه در مواجهه با باد و باران را مهمترین معضل سگ‌ها اشاره کرد و گفت : در خمام مرکزی برای نگهداری از سگ‌های خیابانی و بی‌سرپرست وجود ندارد و محل انباشت زباله‌های شهرداری نیز فاقد سرپناه است، لذا در معرض سرما قرار گرفتن سگ‌ها در کنار تغذیه نامناسب موجب ضعیف شدن سگ‌ها و افزایش احتمال مرگ و میر آنان می‌گردد.
این شهروند با اشاره به اینکه سگ‌ها در زمین شهرداری نگه‌داری شده و سرپناه دیگری ندارند، گفت : این آمادگی وجود دارد تا در صورت اعلام شهرداری برای ساخت سرپناه در زمین فعلی، حامیان حیوانات در این زمینه همکاری و مشارکت نمایند.


موضوع : انتخاب سردبیر، شهرداری، ویدئو
http://khna.ir/64143

دیدگاه شما چیست ؟!