خمام - تیم راهبرد شمال در رقابت‌های تنیس روی میز دانشگاه‌های شهرستان رشت به عنوان قهرمانی رسید
با حضور خدیجه صالحی در ترکیب تیم ؛

تیم راهبرد شمال در رقابت‌های تنیس روی میز دانشگاه‌های شهرستان رشت به عنوان قهرمانی رسید

تیم دانشگاه راهبرد شمال به قهرمانی رقابت‌های تنیس روی میز دانشگاه‌های شهرستان رشت دست یافت.

چهارشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۲ KHNA78884

تیم دانشگاه راهبرد شمال به قهرمانی رقابت‌های تنیس روی میز دانشگاه‌های شهرستان رشت دست یافت.
راهبرد شمال که خدیجه صالحی از روستای مرزدشت را در ترکیب خود داشت، با ۶ پیروزی و ۱ شکست به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های پیام‌نور و کوشیار به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
این رقابت‌ها امروز با حضور ۱۵ دانشجو از ۵ تیم دانشگاهی کوشیار، راهبرد شمال، علمی و کاربردی برهان، پیام‌نور و معین در سالن ورزشی دانشگاه کوشیار رشت پیگیری شد.


موضوع : تنیس روی میز
http://khna.ir/78884