آرشیو : زباله


آقای استاندار، تحویل بگیرید!

اعتراض به انباشت زباله با مسدودسازی جاده

یکی‌از شهروندان ضمن گلایه از وضعیت نامطلوب جمع‌آوری و انتقال زباله‌ها، از اقدام به بستن جاده خمام به خشکبیجار با زباله از سوی فرد یا افراد ناشناس خبر داد.