خمام - حضور احشام سرگردان در خیابان‌ها و کوچه‌ها
به روایت تصویر /

حضور احشام سرگردان در خیابان‌ها و کوچه‌ها

پیش‌تر نیز در محدوده کوچه سعادت یا مناطقی همچون مسکن‌مهر خیابان فرهنگ یا محدوده میدان کمربندی شاهد تصاویر مشابهی بوده‌ایم، که بعضاً این‌حیوانات درحال خوردن غذا از سطل‌های زباله هستند.

سه شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۱ KHNA97561

شهرستان خمام یکی‌از نقاط هدف بومگردی بوده و متولیان امر در شرایطی همچون نوروز باید زیرساخت‌ها را برای ورود گردشگران آماده کرده باشند؛ اما به‌نظر می‌رسد در شهر خمام گاهاً وضعیت به گونه‌‌ای دیگر است.
اگرچه ورود احشام در سطح میادین، بلوارها و کوچه‌های شهر تازگی نداشته و به نارضایتی شهروندان هم در این‌خصوص طی سالیان اخیر توجهی نشده، اما یادآوری این‌نکته ضروری‌است که نگهداری دام و احشام در شهر مجاز نبوده و کسی‌که شهر را برای زندگی می‌گزیند باید در کنار حقوق فردی خود، به حقوق دیگران نیز احترام بگذارد.

در تصاویری‌که از سوی شهروندان به تحریریه خمام‌نیوز ارسال شده، تعدادی گاو در محدوده خیابان اصلی و همچنین ابتدای کوچه سعادت به‌چشم می‌خورد. پیش‌تر نیز در همین‌محدوده یا مناطقی همچون مسکن‌مهر خیابان فرهنگ یا محدوده میدان کمربندی شاهد تصاویر مشابهی بوده‌ایم، که بعضاً این‌حیوانات درحال خوردن غذا از سطل‌های زباله هستند.


موضوع : حیوانات، ویدئو
http://khna.ir/97561

دیدگاه شما چیست ؟!