خمام - واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۸۰ سال درحال انجام است
طی فراخوان شبکه بهداشت ؛

واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۸۰ سال درحال انجام است

واکسیناسیون عمومی در شهرستان خمام با تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۸۰ سال درحال انجام است.

شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲ KHNA90309


موضوع : کرونا، مراکز بهداشت، ویدئو
ویدئو : نیما صابری / پویا قربانی
http://khna.ir/90309

دیدگاه شما چیست ؟!