خمام - تداوم بی‌توجهی اداره راه به تاریکی محور کمربندی
برخورد ۴۰۵ با گاردریل و ۲۰۶ /

تداوم بی‌توجهی اداره راه به تاریکی محور کمربندی

صرفه‌جویی در مصرف یا هر دلیل دیگری نباید موجب به‌خطر افتادن جان و مال شهروندان در مسیرهای پرخطر جاده‌ای شود!

جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۲ KHNA89100

تداوم خاموشی بخشی‌از چراغ‌های محور کمربندی تا محدوده روستای پشت‌سان و نگاهی‌به تصادفات این‌محدوده نشان می‌دهد همچنان اداره راه با گذشت حدود ۴۵ روز عزم جدی برای اقدام درخصوص رفع مشکل خاموشی مسیرهای برون‌شهری خمام نداشته است.
با توجه به آنکه عواملی همچون تاریکی، لغزندگی جاده و مه‌گرفتگی در حوادث اخیر دخیل بوده‌اند، صرفه‌جویی در مصرف یا هر دلیل دیگری نباید موجب به‌خطر افتادن جان و مال شهروندان در مسیرهای پرخطر جاده‌ای شود!

به گزارش خمام‌نیوز، راننده خودروی پژو ۴۰۵ در جریان حادثه‌ای که امشب در محور کمربندی رخ داد در هنگام سبقت از راست کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و ضمن برخورد با گاردریل و چرخش، به خودروی پژو ۲۰۶ عبوری اصابت کرد.
خوشبختانه حادثه مذکور منجر به صدمه جانی سرنشینان دو خودرو نشده است.


موضوع : تصادفات، راه و شهرسازی
http://khna.ir/89100