خمام - خط کشی پل غیرهمسطح خمام با آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران مغایرت دارد
ویژه
یادداشت شهروند /

خط کشی پل غیرهمسطح خمام با آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران مغایرت دارد

یکی‌از کارشناسان ارشد راه از مغایرت خط کشی پل غیرهمسطح خمام با آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران انتقاد کرد.

یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱ KHNA79458

یکی‌از کارشناسان ارشد راه از مغایرت خط کشی پل غیرهمسطح خمام با آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران انتقاد کرد.

به گزارش خمام‌نیوز، علائم باید با توجه به کارایی و طبقه عملکردی راه و شرایط محیطی انتخاب شده و انتخاب اشتباه نوع علامت باعث کاهش ایمنی خواهد شد. رعایت کامل مفاد آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور از طرف دستگاه‎های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر الزامی گردیده، اما این‌شهروند خمامی معتقد است در پل غیرهمسطح خمام بر خلاف بسیاری‌از پل‌های مشابه در استان گیلان به جای خط ممتد، از خطوط منقطع استفاده گردیده است.
به گفته‌ی سیدحمزه حسینی، حتی اگر این‌امر برای پل‌های روگذر، قوس افقی و قوس قائم در آیین‌نامه‌ی مذکور مشخص نشده بود، ضرورت ایجاد خط ممتد برای پل غیرهمسطح خمام با قضاوت مهندسی قابل تشخیص بوده است.

این‌مشاور ترافیک و کارشناس ارشد راه، می‌افزاید : بر اساس آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران، مشخص کردن سبقت ممنوع در نقاطی مانند پیچ و خم‌ها که سبقت گرفتن در آنها به علت محدودیت دید ناکافی ممنوع است، می‌تواند از طریق خط کشی ممتد عملی شده و اگر توجه به سرعت مجاز فاصله دید کمتر از حداقل یاد شده باشد، باید محل‌های سبقت ممنوع در پیچ‌ها، سربالایی و سرازیری‌ها به منظور ایمن‌سازی ترافیک مشخص گردد.
وی، خاطرنشان کرد : یک خط معمولی سفید رنگ پر «ممتد» می‌تواند به‌عنوان خط حرکت در نقاطی که تغییر مسیر توصیه نمی‌شود به کار رود، که تونل‌ها، پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح از نمونه‌های بارز چنین نقاطی می‌باشند.