خمام - نگاهی به وضعیت نامناسب مسیر منتهی به مدرسه استثنایی ایثار
ویژه
کودکان استثنایی را دریابیم /

نگاهی به وضعیت نامناسب مسیر منتهی به مدرسه استثنایی ایثار

این مدرسه علیرغم واقع شدن در محدوده‌ی شهری نه تنها از راه دسترسی خاکی رنج می‌برد، بلکه ورودی آن فاقد خط کشی عابر پیاده و سرعت‌کاه است.

پنج شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷ KHNA76087

اگر نیم‌نگاهی به وضعیت میدان ولیعصر داشته باشیم، چندضلعی بودن و وضعیت نامناسب ظاهری، خالی نمودن نخاله‌های ساختمانی درون آن و گهگاهی حضور حیواناتی همچون گاوها برای چریدن در ذهنمان یادآوری می‌شود، که تصاویری از آن بارها انتشار یافته است. مشکل روشنایی مسیر، نبود پل عابر پیاده و نبود خط کشی برای تردد عابران نیز از دیگر مسایلی است که تا به امروز محقق نگردیده است، هرچند چندی پیش مشکل خاموشی برجک نوری مرتفع شد.

علاوه‌براین، اگر به جاده‌ی خمام به خشکبیجار توجه نماییم، جاده‌ای است حادثه‌خیز موسوم به جاده‌ی مرگ، که جان بسیاری از شهروندان را گرفته، مصدومین بسیاری را به خود دیده و علیرغم همه‌ی حرف‌ها و وعده‌هایی که در خصوص رفع مشکلات آن مطرح شده، اقدام عملی را شاهد نبوده‌ایم.

به گزارش خمام‌نیوز، مدرسه‌ی ایثار در کناره‌ی جاده خمام به خشکبیجار واقع شده است. از یک سو خطراتی که حتی وسایط نقلیه را برای تردد در این جاده تهدید می‌کند در میان است، و از سوی دیگر نزدیکی آن به میدان ولیعصر.
مشکلات مذکور نه تنها مختص به دانش‌آموزان استثنایی این مدرسه و خانواده‌های آنان، بلکه همه‌ی شهروندان را – چه پیاده و چه سواره – در جاده‌ی خمام به خشکبیجار و میدان ولیعصر تهدید می‌کند ؛ اما اگر به صورت خاص به وضعیت مدرسه‌ی ایثار اشاره نماییم، ۴۶ دانش‌آموز استثنایی در آن به تحصیل مشغولند و این مدرسه علیرغم واقع شدن در محدوده‌ی شهری نه تنها از راه دسترسی خاکی رنج می‌برد، بلکه ورودی آن فاقد خط کشی عابر پیاده و سرعت‌کاه است.