خمام - کلید شهر خمام به چه کسی خواهد رسید ؟!
ویژه
شهردار بومی یا غیربومی ؛

کلید شهر خمام به چه کسی خواهد رسید ؟!

وجود وحدت و همدلی بین اعضای شورا در زمینه‌ی انتخاب شهرداری متخصص، تحصیلکرده، توانمند و البته مستقل از جمله نکاتی است که می‌تواند به برخی حواشی پایان دهد.

شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷ KHNA57760

درحالی که یکماه از انتخاب سرپرست شهرداری خمام می‌گذرد، تاکنون رایزنی‌ها برای انتخاب شهردار جدید توسط منتخبین مردم در پنجمین دوره از شورای اسلامی ادامه داشته است و به‌عنوان یکی از مهمترین انتخاب‌ها برای شهر خمام، مردم و بسیاری از مسئولان به آن چشم دوخته‌اند.

مرحوم امین چم‌ساز «پزشک خیر خمامی» به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در تاریخ خمام یکی از اولین شهرداران این‌شهر پس از تاسیس شهرداری «تاسیس: ۱۳۲۹» بوده که به مدت ۲ سال سکان شهرداری را در دست داشته، اما اگر نگاهی به خط زمانی فعالیت سرپرستان و شهرداران پس از شروع کار اولین دوره از شورای اسلامی شهر خمام تا به امروز داشته باشیم، اکثریت شهرداران را افراد بومی منطقه تشکیل داده و با این حساب شاید بتوان گفت «سکان شهرداری خمام در دست شهرداران بومی بوده» و در نهایت احتمال انتخاب شهردار بومی جدی‌تر است.

البته با وجود آنکه نام فردی بومی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت شهرداری از بازه‌ی زمانی انتخابات بر زبان‌ها چرخیده و احتمال گزینش وی پس از روی کار آمدن شورای جدید و انتخاب سرپرست شهرداری قوت گرفته، اما گزینه‌های بومی و غیربومی دیگری نیز پیشنهاد شده‌اند، که اعلام آمادگی یکی از اعضای شورای ادوار گذشته و اعمال نظر برخی‌ها برای گزینش افرادی غیربومی از جمله شنیده‌های دیگر به شمار می‌رود.

انتخاب و معرفی شهردار واجد شرایط که شاید در روزها و هفته‌های آتی تحقق یابد از حقوق اولیه و انکارناپذیر شورای اسلامی شهر خمام بوده و تحمیل شهردار تهدید کننده حقوق شورا تلقی می‌گردد. از طرفی وجود وحدت و همدلی بین اعضای شورا به ویژه در زمینه‌ی انتخاب شهرداری متخصص، تحصیلکرده، توانمند و البته مستقل از جمله نکاتی است که می‌تواند به برخی حواشی پایان داده و گامی جدید برای قدم نهادن خمام به سوی پیشرفت بیشتر باشد.

در نهایت خواسته‌ی مردم انتخابی درست از سوی اعضای شورا است ؛ انتخابی که وعده‌ها، خواسته‌ها و نیازهای مردم را جامه‌ی عمل بپوشاند.


موضوع : انتخاب سردبیر، شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/57760

دیدگاه شما چیست ؟!