خمام - مراکز توانبخشی خمام با چالش دفع پسماند مواجه‌اند
در جریان بازدید مسوولان مطرح شد؛

مراکز توانبخشی خمام با چالش دفع پسماند مواجه‌اند

دادستان و سرپرست اداره بهزیستی خمام از مرکز توانبخشی فجر آرامش در شهر چوکام و مرکز توانبخشی خانه‌سبز دهنه‌سر بازدید نمودند.

دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۴ KHNA105479

از مرکز توانبخشی فجر آرامش در شهر چوکام و مرکز توانبخشی خانه‌سبز دهنه‌سر بازدید به‌عمل آمد.
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان خمام با اشاره به بازدید امروز که با حضور دادستان این‌شهرستان صورت‌پذیرفت، عنوان کرد: نظارت، بازرسی، ارتقای سطح کیفی و پیگیری برای رفع مشکلات احتمالی، اهداف این‌بازدید بوده‌اند.
موسی شرافتی در گفتگو با خمام‌نیوز، تصریح کرد: در طول بازدید با کارکنان این‌مراکز گفتگو گردیده و فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش خمام‌نیوز، مرکز فجر آرامش ویژه بیماران اعصاب‌وروان با ۱۳۳ مددجوی بستری و ۵۲ بیمار ویزیت در منزل، زنان ۱۷ تا ۷۱ سال را شامل‌شده و موضوعاتی همچون تحمیل هزینه‌های اضافه جمع‌آوری دفع پسماند به این‌مرکز پس‌از بسته‌شدن سایت زباله سراوان، عدم برخورداری از آب شهر و آسفالت‌نبودن کوچه ورودی مرکز از جمله مشکلات آن بوده، که البته در جریان حضور ۳ تن از اعضای شورای شهر چوکام قول‌های مساعدی برای پیگیری مشکلات داده شد.

از سوی دیگر، مرکز خانه‌سبز ویژه کم‌توانان ذهنی با ۳۵ مددجوی بستری، مردان ۱۴ تا ۶۰ سال را شامل‌شده و مواردی همچون دفع پسماند و آسفالت‌نبودن ورودی کوچه، از جمله مشکلات این‌مرکز درحال‌توسعه بوده است.

شایان ذکر است، افراد بستری در مراکز مذکور مددجویانی از سراسر استان هستند.


موضوع : بهزیستی، دادستانی، گزارش تصویری
گزارش : حبیب صابری
http://khna.ir/105479

دیدگاه شما چیست ؟!