خمام - اولین برداشت نمادین خوشه‌های برنج گیلان با حضور استاندار در خمام صورت‌گرفت
رییس مرکز جهاد کشاورزی خمام:

اولین برداشت نمادین خوشه‌های برنج گیلان با حضور استاندار در خمام صورت‌گرفت

اولین برداشت نمادین خوشه‌های طلایی برنج گیلان عصر شنبه با حضور اسدالله عباسی «استاندار» در روستای فرشکی بخش چوکام صورت پذیرفت.

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰:۰۵ KHNA100403

hKHSF


موضوع : استانداری، جهاد کشاورزی، کشاورزی، ویدئو
http://khna.ir/100403

دیدگاه شما چیست ؟!