خمام - نگرانی‌از بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها
ویژه
چه تمهیداتی اندیشیده شده ؟!

نگرانی‌از بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها

علاوه‌بر ضرورت جدی‌گرفتن هشدارهای هواشناسی از سوی مردم، شایسته است مسوولان تمهیداتی اندیشیده تا با مدیریت و کنترل اوضاع، باران از یک نعمت به نقمت تبدیل نگردد.

پنج شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۲ KHNA79654

تعدادی از روستاهای بخش خمام از جمله شیجان، دهنه‌سر شیجان و تازه‌آباد خواچکین در جریان بارندگی اخیر و رهاسازی آب با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، که از جمله‌ی آنها می‌توان به نفوذ آب به مزارع و آسیب‌زدن به خزانه برنج، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سرریز شدن آن در مسیرهای روستایی اشاره نمود، که البته مشاهدات عینی از تلاش روستاییان به‌منظور جلوگیری از پیش‌روی آب با قراردادن کیسه‌های شنی و مصالح حکایت دارد.

به گزارش خمام‌نیوز، علاوه‌بر ضرورت جدی‌گرفتن هشدارهای هواشناسی از سوی مردم، شایسته است مسوولان تمهیداتی اندیشیده تا با مدیریت و کنترل اوضاع، باران از یک نعمت به نقمت تبدیل نگردد.


موضوع : انتخاب سردبیر، کشاورزی، یادداشت
http://khna.ir/79654