خمام - شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است
یادداشت شهروند /

شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است

هادی واحدی توجه به حقوق شهروندی‌را به‌عنوان یکی‌از عواملی برشمرد که می‌تواند به تحقق و پایداری نظام مردم‌سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی انجامیده، و البته دستیابی به این‌هدف را از سوی مجامع شورایی دنبال نمود.

پنج شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰۳ KHNA90875

یکی‌از شهروندان خمامی در یادداشت خود درخصوص رابطه شورا با حقوق شهروندی، عنوان کرد : شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی امروزه با شهروندان معنا پیدا نموده و رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی‌است که در حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار دارد.
هادی واحدی توجه به حقوق شهروندی‌را به‌عنوان یکی‌از عواملی برشمرد که می‌تواند به تحقق و پایداری نظام مردم‌سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی انجامیده، و البته دستیابی به این‌هدف را از سوی مجامع شورایی دنبال نمود.
به گفته‌ی وی، شوراها در یک نگاه جامع در بطن خود کلیدواژه حقوق شهروندی را دارا هستند، زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی‌از تحقق معیارها و مولفه‌های حقوق شهروندی است؛ یا به عبارت دیگر، شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است.
واحدی با بیان اینکه مردم از شورای شهر انتظار دارند در حمایت از حقوق شهروندان کوشا بوده و قوانین را به نفع شهروندان تعبیر و تفسیر کنند، افزود : مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند.
این‌شهروند، در پایان یادداشت خود خاطرنشان کرد : بی‌شک یکی‌از خواسته‌های مردم خمام از منتخبین و خدمتگزاران خود در شورای شهر، آگاهی، شناخت و درک کامل‌از حقوق شهروندی و رعایت جامع و کامل آن می‌باشد.


موضوع : یادداشت
http://khna.ir/90875

دیدگاه شما چیست ؟!

رپرتاژ به شکلی از آگهی گفته می‌شود که در قالب گزارش یا خبر ارائه شود. آنچه مخاطبان رسانه‌ای می‌بینند، می‌شنوند و می‌خوانند، در واقع تلاشی برای تقویت جنبه‌های ذهنی یک محصول، خدمات یا اشخاص در ذهن آنها است.
بازنشر یادداشت‌ها و انتشار جوابیه‌های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.