خمام - یکسال حکم تعلیقی برای شهروند منتقد صادر شد
ویژه
پیرو شکایت شهردار ؛

یکسال حکم تعلیقی برای شهروند منتقد صادر شد

پس‌از سپری‌شدن حدود یکسال از طرح شکایت شهردار از یک شهروند منتقد، در نهایت یک حکم تعلیقی صادر شد.

دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۱ KHNA90117

پس‌از سپری‌شدن حدود یکسال از طرح شکایت شهردار از یک شهروند منتقد، در نهایت یک حکم تعلیقی صادر شد.
متهم در رای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی خمام درخصوص اتهام نشر اکاذیب و افترا در صفحات مجازی بزهکار شناخته شده و به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق دولت و اعاده حیثیت محکوم گردید.
البته دادگاه اجرای مجازات را به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر از سوی متهم به مدت یکسال معلق نمود.
این‌مجازات اجرا نخواهد شد، مگر آنکه فرد منتقد در طول مدت تعلیق مرتکب یکی‌از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد.
گفتنی‌است، رای صادره در محکمه تجدیدنظر استان تایید شده است.


موضوع : دادگستری، شهرداری
گزارش : نیما صابری
http://khna.ir/90117

دیدگاه شما چیست ؟!