خمام - تسهیلات مناسب می‌تواند میزان اشتغال را چندین برابر کند
گفتگو با تولیدکنندگان خمامی /

تسهیلات مناسب می‌تواند میزان اشتغال را چندین برابر کند

اسماعیل و ایوب محمودی‌نژاد معتقدند با وجود مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی تولید وجود دارد، نباید تولیدکنندگان از مشکلات بترسند.

پنج شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲ KHNA89480

اسماعیل و ایوب محمودی‌نژاد معتقدند با وجود مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی تولید وجود دارد، نباید تولیدکنندگان از مشکلات بترسند.
این‌دو برادر تولیدکننده و کارآفرین خمامی با بیان اینکه معمولاً تسهیلات مناسب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد، می‌گویند : ارتقای محصولات، گسترش فعالیت‌ها و افزایش درصد اشتغال نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات مناسب از سوی دولت است.


موضوع : ویدئو
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/89480