خمام - احمدی به‌عنوان فرماندار خمام معرفی شد
با حکم وزیر کشور ؛

احمدی به‌عنوان فرماندار خمام معرفی شد

وزیر کشور در حکمی عبدالوحید احمدی را به سمت فرماندار شهرستان خمام منصوب کرد.

پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲ KHNA89360

وزیر کشور در حکمی عبدالوحید احمدی را به سمت فرماندار شهرستان خمام منصوب کرد.
وی که از اواخر دی‌ماه سال جاری به‌عنوان سرپرست فرمانداری منصوب شده بود، با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان اولین فرماندار خمام معرفی گردید.


موضوع : فرمانداری، معارفه
http://khna.ir/89360