خمام - برای دریافت تسهیلات کم‌بهره با مشکل مواجهیم
روایت یک پرورش‌دهنده قرقاول ؛

برای دریافت تسهیلات کم‌بهره با مشکل مواجهیم

سیدمحمد موسوی که یکسال است به پرورش قرقاول در روستای میان‌محله شیجان روی آورده، معتقد است درصورت حمایت مسوولان می‌توان بستر توسعه و اشتغال را ایجاد نمود.

چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۱ KHNA88841


موضوع : حیوانات، قرقاول، کارآفرینی، ویدئو
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/88841