خمام - وضعیت نامساعد جاده‌های خاکی بعد از بارندگی
هر عابر پیاده، یک جفت چکمه!

وضعیت نامساعد جاده‌های خاکی بعد از بارندگی

لزوم شن‌ریزی مکفی در جاده‌های خاکی به‌جهت رفع مشکل عبور و مرور عابرین پیاده …

شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱:۰۹ KHNA8884


موضوع : در روستا، گزارش تصویری
http://khna.ir/8884

دیدگاه شما چیست ؟!