خمام - مسعود رشیدی به‌عنوان یکی‌از پرستاران نمونه استان انتخاب شد
از سوی نظام پرستاری رشت ؛

مسعود رشیدی به‌عنوان یکی‌از پرستاران نمونه استان انتخاب شد

پرستاران نمونه استان در سال ۹۹ از سوی نظام پرستاری رشت معرفی شدند.

یکشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹ KHNA88103

پرستاران نمونه استان در سال ۹۹ از سوی نظام پرستاری رشت معرفی شدند.
در بین اسامی ۳۲ پرستار نمونه گیلان به انتخاب نظام پرستاری، نام مسعود رشیدی از مرکز فوریت‌های پزشکی قرار گرفته است.


موضوع : اورژانس
http://khna.ir/88103