خمام - فکور به شهرداری خمام بازگشت
ویژه
پس‌از چند روز غیبت ؛

فکور به شهرداری خمام بازگشت

موسی فکور که شهرداری خمام را به‌دنبال وقوع درگیری ترک نموده و در مرخصی به‌سر می‌برد، امروز ضمن بازگشت به شهرداری از چند پروژه عمرانی بازدید نموده است.

پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸ KHNA87569

موسی فکور که شهرداری خمام را به‌دنبال وقوع درگیری ترک نموده و در مرخصی به‌سر می‌برد، امروز ضمن بازگشت به شهرداری از چند پروژه عمرانی بازدید نموده است.

به گزارش خمام‌نیوز، اخیراً خبری مبنی‌بر وقوع درگیری در شهرداری شنیده شده بود، که این‌مساله به عدم‌حضور شهردار در چند روز اخیر و همچنین استعفای یکی‌از اعضای شورای شهر انجامید، که تایید یا رد این‌درخواست مستلزم تصمیم شورا در جلسه آتی می‌باشد.


موضوع : شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/87569