خمام - به نام عابران پیاده، به کام …
ویژه
حقوق شهروندی /

به نام عابران پیاده، به کام …

پیاده روهایی که تنها به نام عابران پیاده است و به کام دیگرانی که آن‌را به هر نحوی اشغال نموده و علاوه‌برآنکه چهره نازیبایی به شهر می‌دهند، شهروندان را با مشکل مواجه نموده، تا جایی‌که در برخی نقاط به ناچار باید از داخل خیابان تردد کنند.

دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶ KHNA86985

پیاده‌روها به‌عنوان یکی‌از مهمترین فضاهای شهری و عرصه‌های عمومی برای تردد عابرین، قدم‌زدن، دویدن، ایستادن و تماشا کردن، مدت‌هاست مملو از میزها و صندلی‌ها، اجناس مغازه‌ها، لاستیک‌ها، موتورسیکلت‌ها، تابلوها و حتی خودروهایی است که هر یک به نوعی راه عابران را سد کرده و محل عبورشان را تنگ.
پیاده روهایی که تنها به نام عابران پیاده است و به کام دیگرانی که آن‌را به هر نحوی اشغال نموده و علاوه‌برآنکه چهره نازیبایی به شهر می‌دهند، شهروندان را با مشکل مواجه نموده، تا جایی‌که در برخی نقاط به ناچار باید از داخل خیابان تردد نمود.

اگرچه پیش‌تر طی خبری با موضوع «پیاده‌روها در خدمت عابران پیاده نیست» به این‌مساله پرداخته شده بود که «سد معبر و استفاده از معابر عمومی برای کسب و کارها یا پارک وسایل نقلیه در پیاده‌روها طبق قانون ممنوع بوده و صنوف هیچ حقی برای استفاده از پیاده‌روها ندارند»، اما همچنان اقدام موثری از سوی شهرداری برای رفع موانع و آزادکردن معابر به چشم نمی‌خورد.

پایمال شدن حقوق شهروندی ؛

پیاده‌روها در خدمت عابران پیاده نیست!