خمام - نارضایتی اکثریت پاسخگویان از عملکرد اداره‌های برق، آب و مخابرات خمام
ویژه
بر اساس نتایج یک‌نظرسنجی /

نارضایتی اکثریت پاسخگویان از عملکرد اداره‌های برق، آب و مخابرات خمام

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۸۱ درصد از پاسخگویان از عملکرد اداره برق، ۶۹ درصد از عملکرد اداره آب و ۶۲ درصد از عملکرد مخابرات خمام ناراضی بوده، اما ۵۱ درصد عملکرد اداره گاز خمام را مثبت ارزیابی نموده‌اند.

چهارشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۵ KHNA86299

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۸۱ درصد از پاسخگویان از عملکرد اداره برق، ۶۹ درصد از عملکرد اداره آب و ۶۲ درصد از عملکرد مخابرات خمام ناراضی بوده، اما ۵۱ درصد عملکرد اداره گاز خمام را مثبت ارزیابی نموده‌اند.
این‌نظرسنجی با طرح ۴ پرسش درخصوص ارزیابی عملکرد اداره‌های برق، گاز، مخابرات و آب بخش خمام در مدت‌زمان ۲۴ ساعت در معرض دید ۴ هزار و ۹۱۳ نفر از کاربران صفحه اینستاگرام خمام‌نیوز قرار گرفت، که نتایج آن از مجموع ۸ هزار و ۹۴۰ پاسخ ثبت شده برای ۴ پرسش نشان می‌دهد اکثر شرکت‌کنندگان از عملکرد اداره‌های برق، مخابرات و آب ناراضی هستند و درخصوص عملکرد اداره گاز رضایتمندی نسبی وجود دارد.

به گزارش خمام‌نیوز، افت فشار آب شهری در برخی‌از ساعات شبانه‌روز و قطعی آب برخی‌از روستاها از جمله فتاتو و فشتکه اول طی هفته‌های اخیر، قطعی‌های با برنامه و بی‌برنامه‌ی برق که منجر به خاموشی‌های چندساعته در روزهای اخیر گردیده، عدم پاسخگویی مناسب تلفن ۳۴۴۲۲۵۱۱ اداره برق، قطعی تلفن برخی‌از مشترکان که در تعدادی‌از روستاها روند آن به چندین‌ماه رسیده و البته گاهاً متاثر از سرقت کابل می‌باشد، و در نهایت عدم اطلاع‌رسانی مناسب اداره گاز برای قطعی‌ها از جمله مسایلی‌است که در کنار آرای ثبت‌شده از سوی شهروندان، پیام‌ها و انتقادات دریافتی به تحریریه خمام‌نیوز را تشکیل می‌دهد.


موضوع : انتخاب سردبیر، نظرسنجی
http://khna.ir/86299