خمام - از زیرسازی ۲ کیلومتر از معابر یکسال سپری شده، اما وعده آسفالت محقق نشده است
عضو شورای تیسیه مطرح کرد :

از زیرسازی ۲ کیلومتر از معابر یکسال سپری شده، اما وعده آسفالت محقق نشده است

اسماعیل محمودی، گفت : زیرسازی ۲ کیلومتر از معابر این‌روستا توسط دهیاری و شورای اسلامی صورت پذیرفته، اما وعده آسفالت با گذشت حدود ۱ سال از سوی بنیاد مسکن جامه عمل پوشانده نشده است.

پنج شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴ KHNA86194

عضو شورای اسلامی روستای تیسیه خواستار رسیدگی به وضعیت آسفالت این‌روستا شد.
اسماعیل محمودی در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه روستای تیسیه با بیش‌از ۱,۷۰۰ نفر جمعیت طبق سرشماری سال ۹۵ از مشکلات متعددی رنج می‌برد، عنوان کرد : زیرسازی ۲ کیلومتر از معابر این‌روستا توسط دهیاری و شورای اسلامی صورت پذیرفته، اما وعده آسفالت با گذشت حدود ۱ سال از سوی بنیاد مسکن جامه عمل پوشانده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه درخصوص عدم‌تحقق وعده آسفالت کسی پاسخگوی مطالبات روستا نبوده یا آخرین‌حضور نمایندگان در تیسیه به ایام انتخابات باز می‌گردد، تصریح کرد : یکی‌از مسیرهایی که زیرسازی شده دو روستای تیسیه و کلاچاه دوم را به یکدیگر متصل می‌کند.


موضوع : آسفالت، در روستا
http://khna.ir/86194