خمام - تا تبدیل شدن خیابان امام خمینی (ره) به پارکینگ عمومی راه زیادی نمانده است!
ویژه
نگاهی به معضل ترافیک خمام ؛

تا تبدیل شدن خیابان امام خمینی (ره) به پارکینگ عمومی راه زیادی نمانده است!

ترافیک این روزهای خمام مسئله‌ای متاسفانه عادی به‌نظر می‌رسد که روال همیشگی خود را طی می‌کند.

شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹ KHNA8479

اشتباه نکنید، حادثه‌ای رخ نداده است!
ترافیک این روزهای خمام مسئله‌ای متاسفانه عادی به‌نظر می‌رسد که روال همیشگی خود را طی کرده و با در نظر گرفتن بازدیدهای میدانی، جلسات متعدد و کارشناسی‌های انجام شده، تاکنون اقدامی که در رفع این مشکل تاثیرگذار باشد صورت نگرفته است.
علاوه بر این، مسئله‌ی پارکینگ رایگان شهرداری خمام که در حال حاضر به‌دلیل آنکه مسئولیت پارک خودرو بر عهده‌ی صاحب خودرو بوده و به‌نوعی استفاده از آن درصدی از ریسک را به‌همراه دارد، با استقبال عموم مواجه نشده و پس از قرار دادن یک کیوسک نگهبانی در آن مجدداً به حال خود رها گردیده و اقدامات لازم برای بهره‌برداری از آن به‌صورتی که شایسته است صورت نپذیرفته است.
روشن است که ترافیک خمام در ساعات مختلفی از روز سنگین بوده و با درنظر گرفتن افزایش سالانه‌ی خودرو و جمعیت، و با توجه بر اینکه تبدیل خیابان اصلی خمام به یک پارکینگ بزرگ دور از ذهن نیست، بدیهی است که سرعت بخشیدن به چاره‌اندیشی منطقی برای رفع این مشکل امری ضروری می‌باشد.


موضوع : انتخاب سردبیر، ترافیک، در شهر
http://khna.ir/8479

دیدگاه شما چیست ؟!