خمام - عدم رعایت فاصله‌ی قانونی حادثه آفرید
وقوع دو تصادف اتومبیل ؛

عدم رعایت فاصله‌ی قانونی حادثه آفرید

در جریان برخورد اتومبیل ریو با پراید و اتومبیل سمند با 206 دو حادثه‌ی تصادف مقابل بریدگی پرسی‌گاز به وقوع پیوست.

جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۹ KHNA8471

در جریان برخورد اتومبیل ریو با پراید و اتومبیل سمند با 206 دو حادثه‌ی تصادف ساعت 19 مقابل بریدگی پرسی‌گاز (جاده‌ی خمام به رشت) به وقوع پیوست. علت این دو تصادف عدم رعایت فاصله‌ی قانونی مشخص گردیده که لغزنده بودن جاده به دلیل بارش باران مزید بر علت بوده است. گفتنی‌است دو تصادف به‌وقوع پیوسته آسیب یا تلفات جانی به همراه نداشته است.


موضوع : تصادفات
http://khna.ir/8471

دیدگاه شما چیست ؟!