خمام - 22 خانوار یکی از کوچه‌های روستای خواچکین از آب آشامیدنی برخوردار می‌گردند

22 خانوار یکی از کوچه‌های روستای خواچکین از آب آشامیدنی برخوردار می‌گردند

طی بازدید برخی از کوچه‌ها و خانوارهایی که مشکل آب شرب داشتند، برای 22 خانوار امکان برخورداری از آب آشامیدنی روستایی فراهم خواهد شد.

سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸ KHNA8400

با پیگیری‌های حسین ذاکر استقامتی (بخشدار خمام) و در جریان حضور ابوالحسن آذرمهر (رئیس آبفای روستایی شهرستان رشت) در روستای خواچکین و انجام برآورد طی بازدید برخی از کوچه‌ها و خانوارهایی که مشکل آب شرب داشتند، مقرر گردید که کارشناس فنی شیت منطقه را تهیه کرده تا برای این خانوارها (در مجموع 22 خانوار) امکان برخورداری از آب آشامیدنی روستایی فراهم شده و لوله‌گذاری صورت گیرد.

IMG_1934b


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب، بخشداری
تصویر : محسن زیبانگار
http://khna.ir/8400

دیدگاه شما چیست ؟!