خمام - ماجرای خرید و فروش وام‌های بانکی چیست ؟!
ویژه
ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» ؛

ماجرای خرید و فروش وام‌های بانکی چیست ؟!

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات موردنیاز خود با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی روبرو می‌شوند، گاهاً برای تهیه به‌موقع منابع مالی موردنیاز به سمت مشاغلی کاذب می‌روند، که رواج آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و سوء استفاده‌های احتمالی را در پی داشته باشد.

شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷ KHNA82633

سختگیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و همچنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» گردیده، که حالا در خمام آن‌را تحت عنوان «خرید و مشاوره در فروش وام» شاهد بوده و وام‌های ازدواج، کمیته امداد، بنیاد شهید، صمت، بهزیستی و کارکرد حساب را شامل می‌شود.
زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات موردنیاز خود با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی روبرو می‌شوند، گاهاً برای تهیه به‌موقع منابع مالی موردنیاز به سمت مشاغلی کاذب می‌روند، که رواج آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و سوء استفاده‌های احتمالی را در پی داشته باشد.


موضوع : انتخاب سردبیر، بانک‌ها، یادداشت
http://khna.ir/82633