خمام - نژادعلی‌نیا از ریاست آتش‌نشانی کنار گذاشته شد / حکم مسوول خدمات شهری برای سرپرستی آتش‌نشانی / مدیردفتر شورا به‌عنوان مسوول خدمات شهری شروع به‌کار کرد
زمزمه‌های خبری /

نژادعلی‌نیا از ریاست آتش‌نشانی کنار گذاشته شد / حکم مسوول خدمات شهری برای سرپرستی آتش‌نشانی / مدیردفتر شورا به‌عنوان مسوول خدمات شهری شروع به‌کار کرد

در میان انتصابات اخیر اگرچه به‌نظر می‌رسد سرپرستی نجاتی برای آتش‌نشانی به‌عنوان یک واحد تخصصی و حساس در شهرداری علاوه‌برآنکه غیرکارشناسی و مقطعی بوده و از احتمال موج تغییرات بیشتر در آینده خبر می‌‌دهد، اما در کنار موضوع به‌کارگیری نیروهای به‌زعم استانداری «غیرقانونی» در این‌واحد، فقدان شفافیت در عملکرد شهرداری و شورا سبب شده حتی تصمیمات معقول نیز با دیده‌ی تردید و ظن دایمی به خطا نگریسته شده و نتواند همراهی شهروندان را بر انگیزد.

یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵ KHNA81217

اگرچه شهردار در بحث امور داخلی و ساماندهی پرسنل تصمیم‌گیرنده است، اما تغییرات اخیر به‌سان گذشته شائبه عزل و نصب‌های جهت‌دار را پررنگ‌تر نموده است.
بر اساس شنیده‌ها، برکناری اسماعیل نژادعلی‌نیا از ریاست آتش‌نشانی و انتصاب وی به‌عنوان معاونت عملیات این‌واحد، ابلاغ حکم مرتضی نجاتی به‌عنوان سرپرست جدید واحد آتش‌نشانی و انتصاب مدیر دفتر شورا به‌عنوان سرپرست جدید واحد خدمات شهری از جمله تغییر و تحولاتی است که در کنار تغییرات گذشته، شائبه توصیه‌پذیری در شهرداری را از سوی دست‌های پشت پرده پررنگ‌تر می‌کند.
در میان انتصابات اخیر اگرچه به‌نظر می‌رسد سرپرستی نجاتی بر آتش‌نشانی به‌عنوان یک واحد تخصصی و حساس در شهرداری علاوه‌برآنکه غیرکارشناسی و مقطعی بوده و از احتمال موج تغییرات بیشتر در آینده خبر دهد، اما در کنار موضوع به‌کارگیری نیروهای به‌زعم استانداری «غیرقانونی» در این‌واحد، فقدان شفافیت در عملکرد شهرداری و شورا سبب می‌شود حتی تصمیمات معقول نیز با دیده‌ی تردید و ظن دایمی به خطا نگریسته شده و نتواند همراهی شهروندان را بر انگیزد.


دیدگاه شما چیست ؟!