خمام - رنج و برنج ؛ دو واژه‌ی درهم تنیده …
ویدئو /

رنج و برنج ؛ دو واژه‌ی درهم تنیده …

حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی بخش خمام زیر کشت برنج قرار گرفته است.

چهارشنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۴ KHNA80608

حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی بخش خمام زیر کشت برنج قرار گرفته است.
برنج یک محصول استراتژیک کشاورزی است و رنج و برنج دو واژه‌ی درهم تنیده هستند، که شاید وقتی نظاره‌گر زنان و مردان شالیکاری که از سپیدی صبح تا تاریکی شب، پاها تا زانو در گل و کمر خمیده در مزارع هستند باشیم بهتر بتوانیم معنای حقیقی رنج برنج را درک نماییم.

فارغ از موضوع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی که به‌نظر می‌رسد نظارت گسترده و عملی‌تری برای اجرای قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌طلبد، کشاورزان برای تولید این محصول از زمان کاشت، داشت، برداشت و در نهایت در مواقع فروش با چالش‌های بزرگی مواجه هستند که گاهاً باعث دلسردی آنان از شغل کشاورزی گردیده است.


موضوع : کشاورزی، ویدئو
http://khna.ir/80608

دیدگاه شما چیست ؟!