خمام - میزان بدهی‌های شهرداری افزایش یافته است
ویژه
خمام‌نیوز بررسی می‌کند ؛

میزان بدهی‌های شهرداری افزایش یافته است

به صورت کلی بدهی شهرداری در دوره‌ی چهارم نسبت به دوره‌ی سوم بیش‌از ۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

سه شنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۱ KHNA63330

درحالی که منتخبین مردم در شورای چهارم بارها در ارائه‌ی گزارشات خود به بدهی بیش‌از ۱ میلیارد تومانی شورای سوم اشاره داشته و به نوعی این موضوع را به عنوان یک نقیصه در شورای مذکور پررنگ نموده‌اند، اما با آغاز کار شورای پنجم گزارشی از میزان بدهی شهرداری تا پایان کار شورای چهارم ارائه نشد.

با این وجود، مطرح شدن بدهی ۴ میلیارد تومانی شهرداری خمام در بازه‌ی زمانی انتخابات موجب شد تا شهردار اسبق خمام با بیان اینکه «زمانی‌که شهرداری را تحویل گرفتم مبلغی معادل ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون تومان بدهی معوق شهرداری وجود داشته و این بدهی تا پایان کار شورای چهارم ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است» نسبت به این موضوع در بازه‌ی زمانی مذکور واکنش نشان دهد.
از طرف دیگر، نگاهی به اظهارات گذشته‌ی عضو شورای چهارم در جلسه با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «۱۲ شهریور ۱۳۹۲ موجودی حساب شهرداری ۲۴ میلیون تومان بوده و بیش‌از ۱ میلیارد تومان بدهی وجود داشته» در کنار اظهارات اخیر شهردار جدید خمام مبنی بر اینکه «بودجه شهرداری در سال جاری ۵ میلیارد تومان می‌باشد و این شهرداری در مجموع ۳ میلیارد تومان بدهی دارد» نشان می‌دهد به صورت کلی بدهی شهرداری در دوره‌ی چهارم نسبت به دوره‌ی سوم بیش‌از ۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش خمام‌نیوز، خدمات و اقدامات شوراهای اسلامی در ادوار مختلف بر شهروندان پوشیده نیست، اما درحال حاضر موضوع حائز اهمیت وعده‌های منتخبین مردم در دوره‌ی پنجم شورا خواهد بود که علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود چقدر می‌توانند در اقداماتی همچون زمینه‌سازی برای اشتغال، افزایش درآمد پایدار و کاهش بدهی‌های شهرداری موفق عمل نمایند.


موضوع : انتخاب سردبیر، شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/63330

دیدگاه شما چیست ؟!