خمام - برداشت برنج در شالیزارهای خمام آغاز شد
با آغاز برداشت در تیسیه ؛

برداشت برنج در شالیزارهای خمام آغاز شد

احمد میرحسینی شالیکار اهل روستای تیسیه نخستین شالیکاری است که روز گذشته برداشت برنج را در شهرستان رشت آغاز کرد.

سه شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵ KHNA55069

شالیکاران بخش خمام آستین همت را بالا زده و برداشت برنج را از شالیزارهایشان آغاز کردند.
احمد میرحسینی شالیکار اهل روستای تیسیه نخستین شالیکاری است که روز گذشته برداشت برنج را در شهرستان رشت آغاز کرد.
وی که ۲ و نیم هکتار شالیزار دارد، دوم اردیبهشت رقم بومی برنج هاشمی را کشت کرده بود.


موضوع : کشاورزی
منبع : صدا و سیما
http://khna.ir/55069

دیدگاه شما چیست ؟!