خمام - برگزاري مانور اطفاء حريق به مناسبت روز ایمنی و آتش نشاني

برگزاري مانور اطفاء حريق به مناسبت روز ایمنی و آتش نشاني

مانوری تحت عنوان اطفاء حریق به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، ساعت ۱۰ صبح به مورخه‌ی ۷ مهر ۱۳۹۲ در مکان کمربندی خمام برگزار خواهد شد.

چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۷ KHNA5474

مانوری تحت عنوان اطفاء حريق به مناسبت روز ایمنی و آتش نشاني، ساعت 10 صبح به مورخه‌ی 7 مهر 1392 در مکان کمربندي خمام (روبروي رستوران فراهاني) برگزار خواهد شد.

DSCF8516


موضوع : آتش نشانی
http://khna.ir/5474

دیدگاه شما چیست ؟!