خمام - گزارش مصائب و مشکلات کشاورزان خمامی
چهره به چهره با مردم /

گزارش مصائب و مشکلات کشاورزان خمامی

برنج یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی است که به رنج به ثمر می‌نشیند و این رنج زمانی افزایش می‌یابد که مزارع با مشکل کم آبی مواجه گردیده و ضمن تهدید خوشه‌های سبز برنج به خشکیدن، کشاورزان نیز با هزینه‌های سنگین و خسارات مالی احتمالی مواجه باشند …

یکشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳ KHNA53904


موضوع : انتخاب سردبیر، در روستا، کشاورزی، ویدئو
http://khna.ir/53904

دیدگاه شما چیست ؟!