خمام - علت گذر عابران از زیر پل عابر پیاده چیست ؟!
چهره به چهره با مردم /

علت گذر عابران از زیر پل عابر پیاده چیست ؟!

در گفتگو با شهروندان به علل مختلفی برای عدم استفاده از پل عابر پیاده خواچکین اشاره گردید که در گفتگوی چهره به چهره‌ی اخیر شنونده و بیننده‌ی آن خواهید بود.

جمعه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۳ KHNA53877

شاید در طول شبانه روز متوجه عابران متعددی شده باشیم که عبور از عرض خیابان را – ضمن به جان خریدن خطرات احتمالی – به عبور از پل عابر پیاده ترجیح داده و نمی‌دانیم برای این موضوع باید چه کسانی را مقصر بدانیم ؛ عابران پیاده، رانندگان و یا مسئولان ؟!
گذر عابران پیاده از عرض خیابان آن هم درست زیر پل هوایی امری عادی است، در حالی که می‌توان گفت ایمنی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان مهمترین هدف طراحی و ساخت پل عابر پیاده است. پل‌های عابر پیاده نمونه‌ای از امکانات مناسب شهری برای تسهیل عبور و مرور عابران همراه با افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از حوادث ناگوار و نیز کاهش مشکلات ترافیکی معابر است، که نتیجتاً مردم باید از پل‌های هوایی برای عبور از عرض سوار روهای پرتردد استفاده کنند، اما آیا به واقع اینچنین است ؟!

معمولاً بیشتر کسانی که از پل عابر پیاده استفاده نمی‌کنند به وقت‌گیر بودن آن برای عبور و مرور اظهار دارند، اما در گفتگو با شهروندان به علل مختلفی برای عدم استفاده از پل عابر پیاده خواچکین اشاره گردید که در گفتگوی چهره به چهره‌ی اخیر شنونده و بیننده‌ی آن خواهید بود.

دانلود گزارش : کیفیت ۲۴۰p / کیفیت ۳۶۰p / کیفیت ۴۸۰p / کیفیت ۷۲۰p


موضوع : انتخاب سردبیر، ویدئو
http://khna.ir/53877

دیدگاه شما چیست ؟!