خمام - ارائه آموزش عملی تهیه و آماده‌سازی نشاء باکسی در روستای فتاتو
توسط مرکز جهاد کشاورزی صورت پذیرفت ؛

ارائه آموزش عملی تهیه و آماده‌سازی نشاء باکسی در روستای فتاتو

آموزش عملی نحوه تهیه و آماده سازی نشاء باکسی با انجام راهنمایی‌ها و نکات لازم توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی خمام در مزرعه‌ای واقع در روستای فتاتو صورت پذیرفت.

سه شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱ KHNA51806


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/51806

دیدگاه شما چیست ؟!