خمام - آنگاه که غازها به والیبال روی می‌آورند!

آنگاه که غازها به والیبال روی می‌آورند!

غازها در زمین والیبال ِ جنب میدان ولیعصر

پنج شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۶ KHNA5045

غازها در زمین والیبال ِ جنب میدان ولیعصر


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/5045

دیدگاه شما چیست ؟!