خمام - کشف 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام

کشف 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام

عوامل فرماندهی نیروی انتظامی خمام امروز موفق به کشف 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در محور رشت به خمام از یک خودروی تیبا شدند.

شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۶ KHNA4874

عوامل فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام امروز طی یک عملیات فنی پلیسی موفق به کشف 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در محور رشت به خمام از یک خودروی تیبا شدند.

P190614_20.37---Copy


موضوع : نیروی انتظامی
http://khna.ir/4874

دیدگاه شما چیست ؟!