خمام - کسب رتبه‌ی اول پایگاه شهید شیرودی خمام در ارزیابی تخصصی عملکرد

کسب رتبه‌ی اول پایگاه شهید شیرودی خمام در ارزیابی تخصصی عملکرد

پایگاه شهید شیرودی خمام در ارزیابی تخصصی عملکرد پایگاه‌های بخش خمام موفق به کسب رتبه‌ی اول از سوی حوزه‌ی مقاومت بسیج گردید.

جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵ KHNA4239

پایگاه شهید شیرودی خمام به فرماندهی جناب آقای شریعت‌پور در ارزیابی تخصصی عملکرد پایگاه‌های بخش خمام موفق به کسب رتبه‌ی اول از سوی حوزه‌ی مقاومت بسیج گردید.

DSCF0040


موضوع : بسیج
http://khna.ir/4239

دیدگاه شما چیست ؟!