خمام - کشف مجموعاً 45 گرم مواد مخدر از نوع شیشه
توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی ؛

کشف مجموعاً 45 گرم مواد مخدر از نوع شیشه

کشف و ضبط مواد مخدر از نوع شیشه، طی عملیاتی توسط فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام …

سه شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۵ KHNA4159

فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام به همراه پرسنل زیر مجموعه‌ی خود طی عملیاتی از شخصی به هویت معلوم در روستای راسته کنار مقدار 35 گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف نمودند. بنابر اخبار مردمی در جریان این ماموریت یک تیر هوایی نیز شلیک شده است. همچنین در عملیاتی مشابه که توسط عوامل فرماندهی نیروی انتظامی بخش خمام در روستای خواچگین صورت پذیرفت، از دو نفر به هویت معلوم مقدار 10 گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

634968612632354953


موضوع : نیروی انتظامی
http://khna.ir/4159

دیدگاه شما چیست ؟!