خمام - نشا دوباره‌ی برنج قبل از پایان برداشت

نشا دوباره‌ی برنج قبل از پایان برداشت

شالیکار اهل روستای دهنه سر در یک و نیم هکتار از شالیزارش برنج رقم امر الهی کشت کرده است …

چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۵ KHNA3976

“یوسف ستوده” شالیکار اهل روستای دهنه سر در یک و نیم هکتار از شالیزارش برنج رقم امر الهی کشت کرده است. این شالیکار نشا اول در شالیزارش رقم بومی هاشمی کشت کرده بود که حدود 4 روز پیش برداشت کرد. به گفته‌ی مهدوی “مدیر جهاد کشاورزی رشت” هدف از کشت دوم شالیزارش را افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر اعلام کرد. تاکنون کمتر از یک درصد از 237 هزار هکتار شالیزارهای گیلان برداشت شده و این شالیکار در حالیکه برداشت برنج در گیلان تازه شروع شده، برای بار دوم شالیزارش را نشا کرده است.


موضوع : کشاورزی
منبع : خبر گیلان
http://khna.ir/3976

دیدگاه شما چیست ؟!