خمام - اجرای طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز»
گزارش تصویری ؛

اجرای طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز»

طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز» با موضوع قصه خوانی برای کودکان و نقاشی با موضوعیت همان داستان، به صورت ماهانه در کتابخانه عمومی خمام پیگیری می‌گردد.

سه شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱:۱۲ KHNA36877


موضوع : فرهنگی، کتابخانه، گزارش تصویری
http://khna.ir/36877

دیدگاه شما چیست ؟!