خمام - جابجایی 20 متری ایستگاه خمام به رشت
به روایت تصویر ؛

جابجایی 20 متری ایستگاه خمام به رشت

ایستگاه خمام به رشت «مقابل اغذیه فروشی سیدمحمود» بنابر جدیدترین تغییرات اعمال شده توسط شهرداری و اطلاعیه‌ی نصب شده‌ی مرتبط در آن مکان، با افزایش 20 متری فاصله از میدان فرهنگ همراه بوده است. به نظر میرسد انتقال ایستگاه و طول آن مشکلاتی را برای مغازه‌داران آن محدوده متصور نماید که نمونه‌ی کوچکی از آنرا در یکی از تصاویر مشاهده می‌کنید که خودرو برای تخلیه‌ی بار بالاجبار در ایستگاه تاکسی توقف نموده است.

سه شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵ KHNA29891


موضوع : تاکسیرانی، در شهر، گزارش تصویری
http://khna.ir/29891

دیدگاه شما چیست ؟!