خمام - اعتکاف رمضانیه در خمام اجرا شد
گزارش تصویری ؛

اعتکاف رمضانیه در خمام اجرا شد

۴۵ نفر از دانش آموزان کانون با هماهنگی مسجد جامع خمام در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ماه رمضان معتکف شدند.

پنج شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۴ KHNA29490