خمام - راه روستایی شیجان به طالب‌آباد آسفالت می‌شود
توسط اداره راه و شهرسازی ؛

راه روستایی شیجان به طالب‌آباد آسفالت می‌شود

با آسفالت این محور روستایی تعداد 1000 خانوار از نعمت یک راه ایمن و استاندارد بهره مند می‌شوند.

چهارشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۴ KHNA29315

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی گیلان، گفت : احداث و بهسازی راه‌های روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز رویکرد جدی برای تحقق آن دارد و در این راستا 10 کیلومتر از راه‌های روستایی 5 شهرستان در دست انجام است که تا چند روز آینده به بهره برداری می‌رسد.
محمدرضا نازک‌کار، ادامه داد : آسفالت راه روستایی طالب آباد شهرستان بندرانزلی به شیجان به طول 2.8 کیلومتر با برآورد اعتباری بالغ بر 504 میلیون تومان به شیوه تفاهم نامه‌ای آغاز شد که با روکش آسفالت این محور روستایی تعداد 1000 خانوار از نعمت یک راه ایمن و استاندارد بهره مند می‌شوند.
این مسئول با تاکید بر اهمیت آسفالت راه‌های روستایی گفت : اداره کل راه و شهرسازی تمام توان خود را در بهبود و ارتقاء سطح کیفی محورهای روستایی به کار گرفته، بطوریکه اجرای عملیات آسفالت راههای روستایی با توجه به مساعد بودن شرایط جوی، با شدت وحدت بیشتر در حال اجراست تا انشاءاله عقب ماندگی شاخص برخورداری آسفالت در راه‌های روستایی گیلان جبران و به نرم کشوری نزدیک شویم.


موضوع : آسفالت، راه و شهرسازی
منبع : روابط عمومی راه و شهرسازی گيلان
http://khna.ir/29315

دیدگاه شما چیست ؟!