خمام - تصویر / وضعیت نامناسب آب لوله‌کشی
گزارش دریافتی ؛

تصویر / وضعیت نامناسب آب لوله‌کشی

گل‌آلود بودن آب لوله کشی در کوچه‌ی جوان از خیابان حافظ خمام …

پنج شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۳ KHNA28641

یکی از شهروندان خمامی تصویری را برای تحریریه‌ی خمام‌نیوز ارسال کرده و نوشته است : چند روزی است که وضعیت آب آشامیدنی در کوچه‌ی جوان از خیابان حافظ «پشت مجتمع شهرداری» از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و گل‌آلود است. وی با بیان اینکه پیش‌از این هم چنین مشکلی رخ داده بود، افزود : آیا استفاده از این آب می‌تواند برای آشامیدن و استحمام مناسب باشد ؟!

y53m_imag0416


دیدگاه شما چیست ؟!